Flutter

Flutter được phát triển nhằm giải quyết bài toán thường gặp trong mobile là Fast Development và Native Performance. Nếu như React Native chỉ đảm bảo Fast Development và code native thuần chỉ đảm bảo Native Performance thì Flutter làm được cả 2 điều trên.

Nhận cập nhật thời gian thực về các danh mục bài đăng này trực tiếp trên thiết bị của bạn, đăng ký ngay bây giờ.

No Content Available